790 515 417

biuro@atreco.pl

Przekaz...Rozumienie...Interakcja...

Przekaz...

Każdy z trenerów współpracujących z Atreco posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie profesjonalnej sprzedaży, obsługi klienta oraz zarządzania potwierdzone certyfikatem kompetencji trenerskich

Rozumienie...

Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i kompetencje sprzedażowe oraz skutecznie zarządzać relacjami z klientami.

Interakcja...

Uczestnicy szkoleń opuszczając salę szkoleniową dysponują „gotowym materiałem”, który z powodzeniem mogą wykorzystywać by realizować swoje zadania.

„...albo znajdziemy właściwą drogę albo zbudujemy nową...”

Kontakt